ANBI

Bij de Belastingdienst staan wij als Inloophuis geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Volgens de nieuwe regelgeving zijn wij verplicht om een aantal gegevens openbaar te maken. Hieronder vindt u deze gegevens. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactgegevens onderaan deze site.

De naam
Stichting Inloophuis de Gele Linde

Fiscaal nummer
818643845

Contactgegevens
Secretariaat: Parklaan 158, 2771 JM Boskoop
Bankrekeningnummer NL84RABO0129456004

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Hans Berger
Secretaris: Helma van der Louw
Penningmeester: Vacature
Bestuurslid: Mea Hiskes-Willemse

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden en vrijwilligers gemaakte onkosten worden vergoed.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
– Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegene die met kanker te maken hebben of krijgen.
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Publicatieplicht
Publicatieplicht 2020