Missie

Het kost mensen met kanker vaak moeite hun leven na de diagnose opnieuw vorm en zin te geven. Erover praten helpt. Het praten met de partner, andere familieleden of vrienden kan steunend zijn, maar soms worden gevoelens en gedachten ingehouden om hen niet te belasten. Door het contact met lotgenoten leert men beseffen dat ze niet de enige zijn met deze problemen.

De Gele linde wil deze mensen hierbij helpen door op jaarbasis diverse thema avonden aan te bieden, aan te sluiten bij de landelijke thema’s waarbij kanker centraal staat en andere activiteiten te organiseren. Tevens werken wij nauw samen met Tom in de Buurt Boskoop. Met lotgenoten en vrijwilligers kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengt.