Steun ons

De Gele Linde is een vrijwilligersorganisatie en heeft een ideële doelstelling. De Gele Linde is financieel afhankelijk van particulieren, bedrijven en instellingen.

Om alle activiteiten die door De Gele Linde worden aangeboden te kunnen realiseren, is geld nodig. Dit geld moet bij elkaar gebracht worden door giften, donaties, gelden uit sponsor- en fondsenwervingsactiviteiten en andere initiatieven. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe bronnen van financiële ondersteuning.

Wilt u de Gele Linde ook ondersteunen? Hiervoor zijn vele mogelijkheden:

  • Eenmalige schenking
  • Periodieke schenking
  • Erfstelling
  • Legaat
  • Eigen fondsenwervingsactie
  • Goederen of diensten in natura

U kunt uw donatie storten op bankrekeningnr. NL07RABO0139536272 t.n.v. Stng. de Gele Linde te Boskoop. Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. De Gele Linde valt onder de door de belastingdienst ingestelde ANBI regeling. Donaties en sponsorgelden zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.